Make your own free website on Tripod.com
Project in A.P.
Home
Ang Pilipinas
Ang Pananakop ng mga Dayuhan
Contact Me
Mga Magagandang Tanawin sa Pilipinas
Sinaunang Pamumuhay ng mga Pilipino
Marming Salamat!!!
Ano ang kasaysayan?

Ang kasaysayan ay mga nakatakang pangyayari na naganap sa nakaraan tungkol sa isang tao, institusyon o lugar.

Ang kasaysayan ay nagsisilbing paalala at tulong sa atin upang maging mabuting mamamayan. Makatutulong din sa bawat Pilipino na maging mabuting bahagi ng kasaysayan ng bansa.
 
Dapat nating pagyamanin ang ating kasaysayan dahil maraming magagandang bagay ang maitutulong nito sa ating bansa. Nararapat lang na ating pahalagahan ang mga taong nagpamalas ng kanilang tapang at husay, at ang mga taong nagbuwis ng kanilang buhay.
 
 
Mga Disiplinang Panlipunan:

Agham pulitikal pamhalaan at pulitika

Ekonomiks – agham ukol sa paglikha, pamamahagi at paggamit ng yaman,   kalakal at serbisyo

Sosyolohiya – pag-aaral ng pag-unlad, kultura, at pundasyon ng lipunan

Heograpiya – pag-aaral sa katangiang pisikal ng mundo

            1. Anyong lupa, anyong tubig

            2. Panahon

             3. Likas na yaman

             4. klima

Antropolohiya – agham tungkol sa pinagmulan, pag-unlad nang sankatauhan

            1. Pangbayolohikal – fossils, labi

            2. Arkeolohikal – artifacts

            3. Sosyokultural – pananaliksik

               4. Wika

Sikolohiya - pag-aaral ng pagiisip ng tao

                     

                     1.Personalidad – andar ng isip

            2. Motibo – hangarin sa buhay

            3. Perception – stimuli

            4. Sariling kakayahan

Teorya ng pinagmulan ng Pilipinas

Teorya ng Tulay na Lupa
Ang teoryang ito ay inihayag ni Fritj of Voss. Isinasaad ng teoryang ito na kabit-kabit dati ang mga lupain ng mundo at nagmukha lamang hiwa-hiwalay dahil natunaw ang mga bundok ng yelo. Ito ang naging dahilan ang paglalakbay ng mga tao sa iba’t ibang kontinente.
 
Teorya ng Bulkanismo
Ito ay inilahad ni Bailey Willis. Sinasabi ng teoryang ito na ang Pilipinas ay sumulpot dahil sa malakas na puwersa at pag-galaw na naganap sa kailaliman ng dagat may 200 milyong taon ang nakalipas.
 
 

Teorya ng Diyastropismo
Ang diyastropismo ay ang ang pag-galaw ng ibabaw na lupa na nagsanhi ng pagkawala ng hugis ng mga bato. Napaibabaw sa tubig ang mga magagang bato at ibang materyal na tumaas kaysa sa dagat.
 
Teorya ng Pagkaanod ng Kontinente (Continental Drift)
Inalahad ito ni Alfred Wegener noong 1912. Isinasaad dito na noong 200 milyong taong nakakalipas, iisa lamang ang kontinente sa mundo, ang Pangea. Malipas ang ilang daang taon, Ito ay nahati sa sa dalawang kontinente, ang Laurasia at Gondwanaland, at nahati pa ang mga ito sa iba't ibang lupa na katulad ng sa kasalukuyan.
mayon.jpg

Teorya ng pinagmulan ng Sinaunang Tao sa Pilipinas

Teorya ng Pandarayuhan: Sinasabi ng teoryang ito na ang mga sinaunang Pilipino ay ang mga ss: Homo Erectus, Homo Sapiens, Australoid Sakai, Negrito, Indones A&B, at Malay. Ito ay inilahad ni H. Otley Beyer, at Jaime C. de Veyra.

Teorya ng Ebolusyon: Isinasaad dito na ang mga tao ay nagmula sa mga unggoy. Ang teoryang ito ay ipinakilala ni Charles Darwin at ni Landa Jocano.

teorya ng populasyon:Isinasaad dito na ang mga sinaunang tao ay tinatawag na 'core people' na nagmula din sa ibang lugar na tumulay sa mga tulay na lupa. Ito ay isa pang teorya ni Landa Jocano.

Teorya ng Paglalang: Ito ay isang paniniwala na galing sa Bibliya at isinasaad dito na ang Diyos ang lumikaha sa mga tao.

Mga Alamat

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Made by: Kris Ciel Enriquez and Group 1 (Jade San Jose, Regine Ruedas, Genesis Muzones, Micoh Ventura, Ed Martin Reyes, Joash Rodriguez, Lindjie Cabatuan and David Simsuanco) (",)