Make your own free website on Tripod.com
Project in A.P.
Contact Me
Home
Ang Pilipinas
Ang Pananakop ng mga Dayuhan
Contact Me
Mga Magagandang Tanawin sa Pilipinas
Sinaunang Pamumuhay ng mga Pilipino
Marming Salamat!!!

Anong tingin ninyo sa aming Website?

Salamat sa inyong pagbisita sa aming website!
Sana ay nagustuhan ninyo ito...
 
Para sa inyong mga comments at suggestions,
maaari ninyo kaming i-email sa:

kcae_cute@yahoo.com

kcae_astig@yahoo.com

jade_bluesky07@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
Made by: Kris Ciel Enriquez and Group 1 (Jade San Jose, Regine Ruedas, Genesis Muzones, Micoh Ventura, Ed Martin Reyes, Joash Rodriguez, Lindjie Cabatuan and David Simsuanco) (",)