Make your own free website on Tripod.com
Project in A.P.

Related Links

Home
Ang Pilipinas
Ang Pananakop ng mga Dayuhan
Contact Me
Mga Magagandang Tanawin sa Pilipinas
Sinaunang Pamumuhay ng mga Pilipino
Marming Salamat!!!

Maaring mag research tunkol sa kasaysayan ng Pilipinas sa:

http://tl.wikipedia.org/

www.thesimpsons.com

Or I might include a link to a site I check in on every day for inspiration:

www.chickensoup.com

 
 
 
 
 
 
Made by: Kris Ciel Enriquez and Group 1 (Jade San Jose, Regine Ruedas, Genesis Muzones, Micoh Ventura, Ed Martin Reyes, Joash Rodriguez, Lindjie Cabatuan and David Simsuanco) (",)