Make your own free website on Tripod.com
Home
Ang Pilipinas
Ang Pananakop ng mga Dayuhan
Contact Me
Mga Magagandang Tanawin sa Pilipinas
Sinaunang Pamumuhay ng mga Pilipino
Marming Salamat!!!
Project in A.P.

Marming Salamat!!!

Maraming Salamat po sa Pagbisita ninyo sa aming Site!!!

Ito ay ginawa ni: Kris Ciel A. Enriquez at Group1
 
 
 
Elisa Jade San Jose
Regine Ruedas
Genesis Roy Muzones
Martin Dominic Ventura
David Rex Simsuanco
Joash Rodriguez
Lindjie Cabatuan
Ed Martin Reyes
Kenex Carl Mina

 
 
 
 
 
 
Made by: Kris Ciel Enriquez and Group 1 (Jade San Jose, Regine Ruedas, Genesis Muzones, Micoh Ventura, Ed Martin Reyes, Joash Rodriguez, Lindjie Cabatuan and David Simsuanco) (",)